دیکشنری تخصصی ایرانیان

دریافت

دیکشنری تخصصی حسابداری

علوم تربیتی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

receive

فرمانی برای دریافت پیام‏نگارهای تازه.

دیکشنری تخصصی هوافضا

roger

واژه‌ای در مخابرات رادیویی که کاربر مخابرات در پاسخ به دریافت پیام آن را بیان می‌کند تا طرف مقابل، یعنی فرستنده، متوجه دریافت صحیح و کامل پیام ازسوی گیرنده شود.

علوم نظامى

roger

واژه‌ای در مخابرات رادیویی که کاربر مخابرات در پاسخ به دریافت پیام آن را بیان می‌کند تا طرف مقابل، یعنی فرستنده، متوجه دریافت صحیح و کامل پیام ازسوی گیرنده شود.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.