دیکشنری تخصصی ایرانیان

دانشجو

دیکشنری تخصصی بازرگانی

علوم تربیتی

دیکشنری جامع مدیریت

علوم تربیتی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مدیریت

علوم تربیتی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی دندانپزشکی

دیکشنری تخصصی پزشکی

ویکی پدیا

student

دانشجو ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مهندسی

فرهنگ لغات علوم دریایی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.