دیکشنری تخصصی ایرانیان

دارونما

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی داروسازی

placebo

فراورده‌‌ای کاملاً هم‌شکل با یک فراوردۀ دارویی، ولی فاقد مادۀ مؤثر دارویی.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

زیست‌شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.