دیکشنری تخصصی ایرانیان

خط پیوند

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

hyphen

خطی کوتاه به شکل « - » که از خط تیره کوتاه‌تر است و عموماً برای پیوستن واحدها در نوشتار به کار می‌رود|||متـ . تیرۀ کوتاه.

ویکی پدیا

hyphen

خط پیوند، خط ربط یا (‐) یک نویسهٔ سجاوندی است که برای پیوند دادن کلماتی که بین دو خط متفاوت تقسیم شده‌اند را به هم پیوند می‌دهد تا یک کلمهٔ واحد در نظر گرفته شود استفاده از خط پیوند، را نوشتن خط ربط گویند.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.