دیکشنری تخصصی ایرانیان

جداسازی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی فیزیک

بیوشیمی و بیوفیزیک و بیوتکنولوژی

زیست‌شناسی

محیط زیست

دیکشنری تخصصی مهندسی پزشکی و رادیولوژی

شیمی

separation

جدا کردن اجزای جامد و مایع و گاز سازندۀ مخلوط به‌کمک روش‌های مختلف، نظیر تقطیر و استخراج و جذب.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

isolation

در نظریۀ روان‌کاوی، سازوکاری دفاعی که ازطریق آن ارتباط میان اندیشه‌ها و احساس‌های ناخوشایند با اندیشه‌ها و احساس‌های دیگر مرتبط با آنها قطع میشود.

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

separation

جدا کردن اجزای جامد و مایع و گاز سازندۀ مخلوط به‌کمک روش‌های مختلف، نظیر تقطیر و استخراج و جذب.

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

separation

جدا کردن اجزای جامد و مایع و گاز سازندۀ مخلوط به‌کمک روش‌های مختلف، نظیر تقطیر و استخراج و جذب.

ویکی پدیا

isolation

جداسازی یکی از سازوکارهای دفاعی در اختلالات شخصیت می‌باشد.

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم دامی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.