دیکشنری تخصصی ایرانیان

توانش زبانی

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

باستان ‏شناسی

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

linguistic competence

دانش زبانی گویشور یک زبان|||متـ . توانش دستوری grammatical competence||| توانش competence.

دیکشنری جامع مدیریت

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.