دیکشنری تخصصی ایرانیان

تفکیک

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

dissociation

جدا شدن اجزای یک مولکول به‌طور خودبه‏خود یا براثر تابش.

شیمی

dissociation

جدا شدن اجزای یک مولکول به‌طور خودبه‏خود یا براثر تابش.

ویکی پدیا

dissociation

جداسازی یا تفکیک در شیمی و بیوشیمی یک روند متداول است که در آن ترکیبات یونی (مجتمع‌ها یا نمک‌ها) جدا می‌شوند یا به قطعات کوچکتر، یون‌ها، یا رادیکال‌های آزاد، معمولاً به طریقی برگشت‌پذیر، تقسیم می‌شوند. به عنوان مثال، هنگامی که یک اسید برون استد- لوری در آب قرار داده شود، یک پیوند کووالانسی بین اتمهای با بار الکتریکی و یک اتم هیدروژن توسط شکافت هترولایتیک می‌دهد که یک پروتون و یون منفی شکسته می‌شود. تفکیک مخالف تشکل و نوترکیبی است.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.