دیکشنری تخصصی ایرانیان

تغییر اقلیم

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی عمران

مهندسی انرژی

محیط زیست

climate change

هر تغییر طبیعی یا مصنوعی در آب و هوای سطح کرۀ زمین یا یک منطقۀ خاص.

هواشناسی

climate change

هر تغییر طبیعی یا مصنوعی در آب و هوای سطح کرۀ زمین یا یک منطقۀ خاص.

ویکی پدیا

climate change

فیزیک اتمسفر
دینامیک اتمسفر (رده)

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی عمران

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.