دیکشنری تخصصی ایرانیان

تطابق

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی دندانپزشکی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی پزشکی

accommodation

تغییر فاصلۀ کانونی چشم که در نتیجۀ تغییر شکل عدسی ایجاد می‏شود و مشاهدۀ اشیا را در فاصله‏های متفاوت امکان‏پذیر می‏سازد.

ویکی پدیا

matching

درنظریه گراف، به مجموعه‌ای از یال‌های گراف که با هم گره‌ای هموند ندارند، تطابق یا مجموعه‌ی ناوابسته‌ی یال‌ها گفته می‌شود. تطابق دوبخشی حالتی ویژه از پرسمان شبکه شاره است.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.