دیکشنری تخصصی ایرانیان

ترکیدن

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

blowout

ازهم‌گسیختگی ناگهانی بدنۀ تایر که به از دست رفتن یکبارۀ فشار هوا و خالی شدن باد آن منجر می‌شود.

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

مهندسی معدن

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

مهندسی معدن

دیکشنری جامع مهندسی

علوم نظامى

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.