دیکشنری تخصصی ایرانیان

تراکم

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی عمران

compaction

فشردگی ذرات خاک.

دیکشنری تخصصی فیزیک

compression

[فیزیک]‏ کاهش حجم ماده براثر تغییر فشار|||[قطعات و مجموعه‌های خودرو] فرایند کاهش حجم و افزایش فشار مخلوط سوخت و هوا در سیلندر براثر حرکت روبه‌بالای پیستون.

دیکشنری تخصصی مکانیک

compression

[فیزیک]‏ کاهش حجم ماده براثر تغییر فشار|||[قطعات و مجموعه‌های خودرو] فرایند کاهش حجم و افزایش فشار مخلوط سوخت و هوا در سیلندر براثر حرکت روبه‌بالای پیستون.

دیکشنری تخصصی پزشکی

consolidation

در بیماری‌های ریوی، حالتی که در آن حبابچه‏های ریه با مایع ناشی از آماس بافت پُر می‏شود.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.