دیکشنری تخصصی ایرانیان

تحلیل خوشه ای

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

cluster analysis

[آمار، ریاضی] شیوه‌ای در تحلیل مسائل چندمتغیرۀ آماری که در آن معیار گروه‌بندی یا خوشه‌بندی مجموعه‌ای از اشیا شباهت است|||[باستان‏شناسی] روش چندمتغیرۀ آماری برای ارزیابی شباهت‌های میان واحدها یا هموندگان براساس حضور یا عدم حضور گونه‌هایی از دست‌ساختـه‌های شاخص یا هم‌نهشتگان در آنها.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.