دیکشنری تخصصی ایرانیان

تبلیغات تجاری

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حقوق

علوم اجتماعی

دیکشنری جامع مدیریت

ارتباط تصویری

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

علوم اجتماعی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.