دیکشنری تخصصی ایرانیان

تبدیل

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی روانشناسی

conversion

[روان‌شناسی] فرایند روان‌شناختی ناخودآگاهانه‌ای که در آن تکانه‌ها و خاطره‌ها و خیال‌ها و کلاً آرزوهای واپس‌زده به نشانه‌های بدنی یا جسمی تبدیل می‌شوند|||[شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] 1. تغییر شیمیایی واکنش‏دهنده‏ها به فراورده‏ها 2. تغییر شکل همپارها به یکدیگر.

دیکشنری تخصصی برق

transformation

← تبدیل برق.

شیمی

conversion

[روان‌شناسی] فرایند روان‌شناختی ناخودآگاهانه‌ای که در آن تکانه‌ها و خاطره‌ها و خیال‌ها و کلاً آرزوهای واپس‌زده به نشانه‌های بدنی یا جسمی تبدیل می‌شوند|||[شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] 1. تغییر شیمیایی واکنش‏دهنده‏ها به فراورده‏ها 2. تغییر شکل همپارها به یکدیگر.

reforming

فرایندی که در آن نفت به فراورده‏های فرّارتر که عدد اکتان بالاتری دارند تغییر یابد.

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

conversion

[روان‌شناسی] فرایند روان‌شناختی ناخودآگاهانه‌ای که در آن تکانه‌ها و خاطره‌ها و خیال‌ها و کلاً آرزوهای واپس‌زده به نشانه‌های بدنی یا جسمی تبدیل می‌شوند|||[شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] 1. تغییر شیمیایی واکنش‏دهنده‏ها به فراورده‏ها 2. تغییر شکل همپارها به یکدیگر.

مهندسی منابع طبیعی و شیلات

conversion

1. تغییر جنگل از یک نظام جنگل‌ به نظام دیگر یا از یک گونۀ درختی به گونۀ دیگر 2. تغییر شکل الوارچوب به فراورده‌ای دیگر.

نقشه برداری

stereoplotting

عملیات تصویرسنجی که به‌کمک دستگاه تبدیل بر پایۀ برجسته‏بینی انجام می‏شود.

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

cambiata

پیکره‏ای چهارنُتی که نُت‌های اول و چهارم آن با بخش مقابل فاصلۀ ملایم ‏می‌سازند و نُت‌های دوم و سوم آن به فاصلۀ سوم از هم نقش نُت‌های گذر یا گریز یا پهلویی را ایفا می‌کنند.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

زیست‌شناسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.