دیکشنری تخصصی ایرانیان

بیانیه رسمی

دیکشنری لغات عمومی

official statement

سندی بیانگر موضع رسمی یک سازمان یا نهاد در موضوعی خاص که معمولاً روابط‌عمومی آن سازمان یا نهاد منتشر می‌کند.

دیکشنری تخصصی حسابداری

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.