دیکشنری تخصصی ایرانیان

بردار مکان

ویکی پدیا

position

بردار مکان یا موقعیت یا بردار شعاعی که معمولاً آن را باr


{displaystyle r}

نمایش می دهند، برداری است که محل قرارگیری یک نقطه مانندP


{displaystyle P}

را در فضا را نسبت به یک مبدأ دلخواه مانندO


{displaystyle O}

نشان می‌دهد. عبارت ریاضی
r

=O
P


{displaystyle mathbf {r} ={overrightarrow {OP}}}

به معنی جابجایی از مبداO


{displaystyle O}

به سمت نقطهP


{displaystyle P}

است بردار مکان در فضاهای دو و سه بعدی نیز چنین است.

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.