دیکشنری تخصصی ایرانیان

بتا لاکتاماز

دیکشنری لغات عمومی

زیست‌شناسی

ویکی پدیا

beta lactamase

آنزیمهایی هستند که توسط بعضی باکتریها تولید شده و باعث تخریب حلقه بتالاکتام موجود در آنتی‌بیوتیکهای گروه بتالاکتام شامل پنی‌سیلینها و سفالوسپورینها می‌شوند. بتالاکتامازها حلقه β-lactam را هیدرولیز میکنند. براساس عملکرد بتالاکتامازها به چهار گروه تقسیم میشوند.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.