دیکشنری تخصصی ایرانیان

بار همراه

دیکشنری تخصصی هوافضا

accompanied luggage

باری که همراه با مسافر در یک پرواز حمل می‌شود.

فرهنگ لغات علوم دریایی

accompanied luggage

باری که همراه با مسافر در یک پرواز حمل می‌شود.

دیکشنری لغات عمومی

accompanied luggage

باری که همراه با مسافر در یک پرواز حمل می‌شود.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.