دیکشنری تخصصی ایرانیان

اوند

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

cask

هر نوع گُنجایة ویژة مایعات با ظرفیت‌های متنوع، از 2 تا 1000 لیتر.

علوم نظامى

boom

افزاره‌ای چرخشی و محکم به ‌شکل لولۀ تلسکوپ در هواپیمای سوخت‌رسان که توسط واپایشگرهای آئرودینامیکی هدایت می‌شود تا نوک آن به مخزن سوخت هواگرد سوخت‌گیر متصل شود.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.