دیکشنری تخصصی ایرانیان

انضمام

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

ویکی پدیا

incorporation

انضمام یکی از فرایندهای نحوی و نیز واژه‌سازی است که در آن یک کلمه با کلمه‌ای دیگر که با آن ارتباط نحوی دارد (مثلاً فعل و مفعول آن)، کلمه مرکب می‌سازد. منضم شدن یکی از موضوع‌های فعل به آن، موجب تغییر ظرفیت فعل می‌شود.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.