دیکشنری تخصصی ایرانیان

انباشت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

accumulation

فزونی یا رشد سرمایه به‌ویژه براثر افزودن مداوم یا مکرر |||متـ . انباشت سرمایه accumulation of capital.

هواشناسی

accumulation

در یخسار‌شناسی، مقدار برف یا دیگر شکل‌های آب جامد که به یخسار یا میدان برف افزوده میشود.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.