دیکشنری تخصصی ایرانیان

امکان سنجی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی مهندسی پزشکی و رادیولوژی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

فرهنگ لغات علوم دریایی

لغات تخصصی مربوط به کار

feasibility study

مطالعاتی برای تحلیل و ارزیابی پروژۀ پیشنهادی و بررسی امکان اجرای فنی آن و نیز حصول اطمینان از سودمندی و تحقق اهداف آن با هزینۀ پیش‌بینی‌شده.

ویکی پدیا

feasibility study

امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل یک پروژه پیشنهادی است و بر اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه ریزی شده‌است که روند تصمیم‌گیری را پشتیبانی کند.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی هوافضا

مهندسی انرژی

لغات تخصصی مربوط به کار

علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

علوم تربیتی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.