دیکشنری تخصصی ایرانیان

القا

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

induction

[روان‏شناسی] پدیده‌ای که در آن تقویت برخی اَشکالِ رفتار افزایش احتمال وقوع آنها و نیز صورت‌های مشابه دیگری را که تقویت نشده‌اند سبب می‌شود شود |||متـ . تعمیم پاسخ response generalization|||[ژئوفیزیک، فیزیک]‏ ایجاد ولتاژ، جریان، میدان الکتریکی یا مغناطیسی ازطریق برهم‏کنش الکترومغناطیسی، بی‏آنکه تماس مستقیمی برقرار شود.

دیکشنری تخصصی فیزیک

induction

[روان‏شناسی] پدیده‌ای که در آن تقویت برخی اَشکالِ رفتار افزایش احتمال وقوع آنها و نیز صورت‌های مشابه دیگری را که تقویت نشده‌اند سبب می‌شود شود |||متـ . تعمیم پاسخ response generalization|||[ژئوفیزیک، فیزیک]‏ ایجاد ولتاژ، جریان، میدان الکتریکی یا مغناطیسی ازطریق برهم‏کنش الکترومغناطیسی، بی‏آنکه تماس مستقیمی برقرار شود.

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

induction

[روان‏شناسی] پدیده‌ای که در آن تقویت برخی اَشکالِ رفتار افزایش احتمال وقوع آنها و نیز صورت‌های مشابه دیگری را که تقویت نشده‌اند سبب می‌شود شود |||متـ . تعمیم پاسخ response generalization|||[ژئوفیزیک، فیزیک]‏ ایجاد ولتاژ، جریان، میدان الکتریکی یا مغناطیسی ازطریق برهم‏کنش الکترومغناطیسی، بی‏آنکه تماس مستقیمی برقرار شود.

ویکی پدیا

induction

القا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

معماری

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.