دیکشنری تخصصی ایرانیان

اقلیم

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

معماری

باستان ‏شناسی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی عمران

هواشناسی

climate

مجموعۀ شرایط جوّی و هواشناختی خاص یک منطقۀ کرۀ زمین|||متـ . آب‏وهوا.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی تاریخ

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

شهرسازی

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.