دیکشنری تخصصی ایرانیان

افزاینده

دیکشنری تخصصی برق

ویکی پدیا

enhancer

افزاینده، به بخش کوتاهی از دی‌ان‌آ می‌گویند که می‌تواند به برخی پروتئین‌های ویژه بچسبد و با این کار رونویسی ژن را در یک خوشهٔ ژن افزایش دهد.
با اینکه افزاینده‌ها گونه‌ای ساماندهندهٔ همسو هستند ولی نیازی نیست که نزدیک ژن‌هایی باشند که روی آنها اثر می‌گذارند. با این وجود گاهی برای کارکردشان نیاز است که بر روی همان فام‌تنی (کروموزوم) باشند که ژن بر رویش جای دارد.

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.