دیکشنری تخصصی ایرانیان

اضطرار

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

فرهنگ لغات علوم دریایی

distress

وضعیتی که در آن کشتی یا فردِ سوار بر آن با خطر جدی روبه‌روست و نیاز به‌کمک آنی دارد|||متـ . وضعیت اضطراری 2.

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.