دیکشنری تخصصی ایرانیان

اصل کنش

دیکشنری تخصصی فیزیک

action principle

اصلی مبنی براینکه در سامانه‌ای که انرژی مکانیکی کل آن پایسته است، مسیر انتقال از یک پیکربندی به پیکربندی دیگر مسیری است که کنش متناظر با آن دارای حداقل مقدار باشد |||متـ . اصل کمترین کنش principle of least action.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.