دیکشنری تخصصی ایرانیان

اجتناب

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

avoidance

سازوکاری دفاعی که در آن، فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد، دوری می‏کند.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.