دیکشنری تخصصی ایرانیان

اتصال

دیکشنری تخصصی داروسازی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

فرهنگ لغات علوم دریایی

دیکشنری فناوری اطلاعات

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی برق

connection

مسیری در شبکۀ مخابرات که نشانک/ سیگنال را از کاربری به کاربر دیگر انتقال می‏دهد.

دیکشنری تخصصی عمران

joint

محل به هم پیوستن چند عنصر سازه‏ای.

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

connection

مسیری در شبکۀ مخابرات که نشانک/ سیگنال را از کاربری به کاربر دیگر انتقال می‏دهد.

دیکشنری تخصصی پزشکی

adhesion

1. متصل بودن دائمی و طبیعی بخش‌های مختلف بدن 2. متصل شدن دو یا چند مولکول به‌‌علت جاذبۀ بین آنها.

دیکشنری تخصصی فیزیک

contact

← اتصال الکتریکی.

شیمی

attachment

تبدیل یک واحد مولکولی فقط با تشکیل یک پیوند دومرکزی به واحد مولکولی دیگر، بی‏آنکه در پیوندهای جزء مورد عمل تغییری روی دهد.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

معماری

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.