دیکشنری تخصصی ایرانیان

آماده سازی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی داروسازی

preparation

[باستان‏شناسی]‏ مرحله‌ای پس از برگیرش در چرخة فراوری (behavioral processes) که در آن خوراک با تغییر و تبدیل مواد خام آلی فراهم می‌شود|||[علوم دارویی] فرایند ساخت و ترکیب دارو|||متـ . تهیه.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

بیوشیمی و بیوفیزیک و بیوتکنولوژی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

ارتباط تصویری

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.