دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم پزشکی شامل لغات و اصطلاحات تخصصی در زمینه پزشکی، پرستاری، مامایی، شنوایی سنجی و ... است. اپیدمیولوژی اتاق عمل ارتوپدی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی انفورماتیک پزشکی اورولوژی زنان و زایمان آسیب‌شناسی (پاتولوژی) پاتوبیولوژی ـ پاتولوژی انکولوژی زنان