دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری جامع و تخصصی مدیریت

دیکشنری تخصصی مدیریت حاصل جمع آوری لغات و اصطلاحات تخصصی در رشته مدیریت است. این دیکشنری بسیاری از گرایش ها و زیر مجموعه های مدیریت را پوشش داده و دارای معادل ها و اصطلاحات تخصصی مدیریت دولتی، ، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، MBA، مدیریت صنعتی، بازرگانی، مدیریت جهانگردی، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک است.