دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی مالی دارای مجموعه لغات و اصطلاحات در حوزه های مالی است. برخی از رشته های مرتبط با مالی مانند مدیریت مالی و حسابداری در این دیکشنری یافت می شوند. علاوه بر آن می توان از این دیشکنری برای یافتن معادل های تخصصی لغات رایج در مسائل مالی مانند اصطلاحات تخصصی پولی و بانکی، موارد ارزی استفاده کرد.