دیکشنری تخصصی ایرانیان

timber

دیکشنری علوم انسانی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

مهندسی منابع طبیعی و شیلات

الوارچوب

هر چوبی غیر از چوب سوخت که به‌صورت بالقوه برای تهیۀ الوار قابل استفاده است.

دار

درخت‌هایی که می‌توان از آنها الوار تولید کرد.

دیکشنری تخصصی عمران

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

مهندسی معدن

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

فرهنگ لغات علوم دریایی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.