دیکشنری تخصصی ایرانیان

terminal

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری لغات عمومی

پایانه

[عمومی] مکانی که مبدأ حرکت و مقصد وسایل نقلیۀ عمومی است|||[مهندسی مخابرات] قسمت پایانی تجهیزات ارتباطی و مخابراتی، اعم از رایانه و تلفن و دورنگار و نظیر آن.

دیکشنری تخصصی برق

پایانه

[عمومی] مکانی که مبدأ حرکت و مقصد وسایل نقلیۀ عمومی است|||[مهندسی مخابرات] قسمت پایانی تجهیزات ارتباطی و مخابراتی، اعم از رایانه و تلفن و دورنگار و نظیر آن.

ویکی پدیا

ترمینال

در زمینهٔ مخابرات، ترمینال وسیله‌ای است جهت ارتباط از طریق یک خط. تلفن، دورنگار، و تجهیزات شبکه مانند چاپگر و ایستگاه‌های کاری نمونه‌هایی از ترمینال هسند.

پایانه

پایانه یا ترمینال فضایی برای سوار و پیاده کردن مسافران اتوبوس های شهری و بین شهری است.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.