دیکشنری تخصصی ایرانیان

tender

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری لغات عمومی

قایق خدماتی

شناور کوچکی که از آن در حمل‌ونقل بار و مسافر و ارسال تدارکات از بندر به کشتی‌های بزرگ و بر‌عکس استفاده می‌شود.

فرهنگ لغات علوم دریایی

قایق خدماتی

شناور کوچکی که از آن در حمل‌ونقل بار و مسافر و ارسال تدارکات از بندر به کشتی‌های بزرگ و بر‌عکس استفاده می‌شود.

دیکشنری تخصصی اقتصاد

مناقصه

1. پیشنهاد وجه یا خدمت در مقابل یک تعهد 2. پیشنهادی کتبی برای عقد قرارداد خرید یا فروش کالا یا خدمات با هزینه یا نرخ مشخص.

دیکشنری تخصصی حقوق

مناقصه

1. پیشنهاد وجه یا خدمت در مقابل یک تعهد 2. پیشنهادی کتبی برای عقد قرارداد خرید یا فروش کالا یا خدمات با هزینه یا نرخ مشخص.

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

نرم ترد

ویژگی مادۀ غذایی‌ای که به‌راحتی بریده و جویده می‌شود.

لغات تخصصی مربوط به کار

مناقصه

1. پیشنهاد وجه یا خدمت در مقابل یک تعهد 2. پیشنهادی کتبی برای عقد قرارداد خرید یا فروش کالا یا خدمات با هزینه یا نرخ مشخص.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

فرهنگ لغات علوم دریایی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

علوم نظامى

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.