دیکشنری تخصصی ایرانیان

take

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

برداشت

[سینما و تلویزیون، موسیقی] یک نوبت فیلم‌برداری از یک صحنه |||[موسیقی] ضبطی منفرد، متمایز و مستمر از یک قطعه یا خطی از آن.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

برداشت

[سینما و تلویزیون، موسیقی] یک نوبت فیلم‌برداری از یک صحنه |||[موسیقی] ضبطی منفرد، متمایز و مستمر از یک قطعه یا خطی از آن.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.