دیکشنری تخصصی ایرانیان

scroll

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

نوردیدن

بالا و پایین یا به چپ و راست رفتن در درون متنی که بر صفحۀ نمایشگر ظاهر شده است.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

طوماری

نوعی عنوان‌بندی که به‌صورت افقی یا عمودی از طرفی به طرف دیگر حرکت می‌کند |||متـ . عنوان‌بندی طوماری.

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

پیچک

قسمت حلزونی‏شکل انتهای سرپنجه در سازهای خانوادۀ ویلن.

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی عمران

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.