دیکشنری تخصصی ایرانیان

script

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری تخصصی روانشناسی

ذهن نوشته

ساختار طرحواره‌ایِ شناختی که مانند یک نقشۀ ذهنی، فعالیت‌ها و اعمال اصلی یک فعالیت پیچیده نظیر روابط زمانی و سببی آن را نمایش می‌دهد.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.