دیکشنری تخصصی ایرانیان

screen

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی هوافضا

مانع فرضی

دیواری فرضی به ارتفاع حدود ده متر در انتهای باند پرواز که هواپیماها در هنگام برخاست باید از روی آن عبور کنند تا در ارتفاع امن قرار گیرند.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

پرده سینما

صفحۀ سفید و بزرگی برای نمایش فیلم|||متـ . پرده 4.

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

پرده

[رایانه و فنّاوری اطلاعات] رویۀ صفحۀ نمایش که متن و تصاویر را نمایان می‏سازد|||[علوم نظامی] هرنوع مادۀ طبیعی یا مصنوعی که برای حسگرهای مراقبتی دشمن ایجاد تیرگی کند و بین این حسگرها و تجهیزات مورد نظر قرار گیرد.

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

حایل

در بسکتبال، حرکتی که در آن بازیکن مهاجم بین هم‌تیمی و مدافع حریف قرار می‌گیرد تا موقعیتی را برای آزاد شدن هم‌تیمی دارای توپ یا بدون توپ خود فراهم کند.

علوم نظامى

پرده

[رایانه و فنّاوری اطلاعات] رویۀ صفحۀ نمایش که متن و تصاویر را نمایان می‏سازد|||[علوم نظامی] هرنوع مادۀ طبیعی یا مصنوعی که برای حسگرهای مراقبتی دشمن ایجاد تیرگی کند و بین این حسگرها و تجهیزات مورد نظر قرار گیرد.

محیط زیست

آشغال گیر

افزاره‌ای برای جداسازی جامدات از جریان آب یا فاضلاب.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

معماری

علوم نظامى

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.