دیکشنری تخصصی ایرانیان

runner

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

راهبار

بخش اصلی مجرای حرکت مذاب که راهگاه را به راهباره متصل می‌کند.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

امربر

فردی که دستیار دفتر تولید است و در دفتر و همچنین سر صحنۀ فیلم‌برداری کارهای مختلفی انجام می‌دهد.

فرهنگ لغات علوم دریایی

کشنده

← کشندة بار.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

فرهنگ لغات علوم دریایی

علوم نظامى

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.