دیکشنری تخصصی ایرانیان

render

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

پرداز زدن

1. حجم دادن به‌کمک ابزار به یک طراحی یا نقاشی ساده یا اثری که به روش پرسپکتیو (perspective) ایجاد شده باشد|||2. یکی از جلوه‏های نگاشتاری رایانه‏ای در روند تولید فیلم‌های پویانما که صحنه‏های سه‏بعدی ایجاد می‌کند.

هنر

پرداز زدن

1. حجم دادن به‌کمک ابزار به یک طراحی یا نقاشی ساده یا اثری که به روش پرسپکتیو (perspective) ایجاد شده باشد|||2. یکی از جلوه‏های نگاشتاری رایانه‏ای در روند تولید فیلم‌های پویانما که صحنه‏های سه‏بعدی ایجاد می‌کند.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

معماری

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.