دیکشنری تخصصی ایرانیان

release

دیکشنری تخصصی دندانپزشکی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

رهش

[زبان‏شناسی] یکی از مراحل سه‌گانۀ تولید انفجاری‌ها که در آن بست کامل باز می‌شود|||[علوم دارویی] فرایند آزاد شدن دارو از یک سامانۀ دارورسانی|||[ورزش] عمل رها کردن زه و تیر با دستِ خم.

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

رهش

[زبان‏شناسی] یکی از مراحل سه‌گانۀ تولید انفجاری‌ها که در آن بست کامل باز می‌شود|||[علوم دارویی] فرایند آزاد شدن دارو از یک سامانۀ دارورسانی|||[ورزش] عمل رها کردن زه و تیر با دستِ خم.

دیکشنری تخصصی داروسازی

رهش

[زبان‏شناسی] یکی از مراحل سه‌گانۀ تولید انفجاری‌ها که در آن بست کامل باز می‌شود|||[علوم دارویی] فرایند آزاد شدن دارو از یک سامانۀ دارورسانی|||[ورزش] عمل رها کردن زه و تیر با دستِ خم.

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

افت نهایی

بخش آخر منحنی تغییرات زمانی صدا که در آن شدت صوت به‌تدریج کاهش می‏یابد تا به صفر برسد.

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری جامع مهندسی

علوم نظامى

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.