دیکشنری تخصصی ایرانیان

relaxation

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی روانشناسی

آرمش

1. فروکش کردن تنش یا شور یا هیجان یا شدت در نتیجۀ آرامش ذهن یا آرامش بدن یا هر دو 2. بازگشت ماهیچه به شرایط استراحت پس از یک برهه گرفتگی.

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

واهلش

بازگشت سامانه به حالت تعادل پس از آنکه دستخوش تغییر ناگهانی یا اثر بیرونی شود.

شیمی

واهلش

بازگشت سامانه به حالت تعادل پس از آنکه دستخوش تغییر ناگهانی یا اثر بیرونی شود.

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

الهیات

معماری

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.