دیکشنری تخصصی ایرانیان

reform

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی تاریخ

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی جامعه شناسی

اصلاح

اقدام برای تغییر برخی از جنبه‏های حیات اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی، بدون ایجاد دگرگونی بنیادی یا ساختاری، برای بهبود وضعیت جامعه|||متـ . اصلاحات.

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

اصلاح

اقدام برای تغییر برخی از جنبه‏های حیات اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی، بدون ایجاد دگرگونی بنیادی یا ساختاری، برای بهبود وضعیت جامعه|||متـ . اصلاحات.

ویکی پدیا

اصلاح

اصلاح‌ یا رفرم به معنای بهبود یا ترمیم چیزیست که غلط، فاسد، نامطلوب یا غیره است. کاربرد این واژه بدین معنا از قرن هیجدهم شروع شد. اصلاح عموماً در برابر انقلاب مطرح می شود.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی صنایع

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.