دیکشنری تخصصی ایرانیان

reducer

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری مهندسی نساجی

مهندسی معدن

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

زیست‌شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.