دیکشنری تخصصی ایرانیان

rate

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری لغات عمومی

درجه

ملاک سنجش کیفیت کالا یا خدمات.

میزان

اندازۀ یک بخش نسبت به کل.

نرخ

مبلغی که در مقابل فروش کالا یا خدمات مطالبه می‌شود|||متـ . قیمت price.

دیکشنری تخصصی مکانیک

آهنگ

مقدار و درجۀ نسبی تغییرات یک پدیده برحسب واحدی معین|||متـ . نرخ 2.

دیکشنری جامع مهندسی

آهنگ

مقدار و درجۀ نسبی تغییرات یک پدیده برحسب واحدی معین|||متـ . نرخ 2.

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

مهندسی معدن

شیمی

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

علوم نظامى

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

شیمی

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.