دیکشنری تخصصی ایرانیان

rape

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی حقوق

علوم اجتماعی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

تجاوز جنسی

تماس جنسی آزاردهندۀ یک شخص با شخص دیگر.

دیکشنری تخصصی جامعه شناسی

تجاوز جنسی

تماس جنسی آزاردهندۀ یک شخص با شخص دیگر.

دیکشنری تخصصی حقوق

تجاوز جنسی

تماس جنسی آزاردهندۀ یک شخص با شخص دیگر.

ویکی پدیا

تجاوز

تجاوز به معنی نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست، و نیز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

تجاوز جنسی

تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست. تجاوز جنسی تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه آسیب عمیق روحی و روانی نیز بهمراه دارد. این خشونت، هرچند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد، عموماً تهدید به قتل را به همراه دارد. به شخصی که این عمل را مرتکب می‌شود تجاوزگر یا متجاوز می‌گویند.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.