دیکشنری تخصصی ایرانیان

range

دیکشنری تخصصی برق

مهندسی منابع طبیعی و شیلات

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

فرهنگ لغات علوم دریایی

برد

[علوم نظامی] فاصلۀ افقی بین سلاح و هدف|||[حمل‏ونقل دریایی، علوم نظامی] ۱. مسافتی تقریبی که در آن فرستندۀ رادیو کارایی داشته باشد|||[حمل‏ونقل دریایی، علوم نظامی] ۲. اندازه یا مسافتی که محل عملیات یا منطقۀ چیزی را محدود کند|||[حمل‏ونقل دریایی، علوم نظامی] ۳. مسافتی که خودرو با بیشترین بار خود بتواند با استفاده از سوختی که در مخزن دارد طی کند.

دیکشنری تخصصی فیزیک

گستره

اختلاف بین دو حد بیشینه و کمینۀ کمیتی متغیر.

علوم نظامى

برد

[علوم نظامی] فاصلۀ افقی بین سلاح و هدف|||[حمل‏ونقل دریایی، علوم نظامی] ۱. مسافتی تقریبی که در آن فرستندۀ رادیو کارایی داشته باشد|||[حمل‏ونقل دریایی، علوم نظامی] ۲. اندازه یا مسافتی که محل عملیات یا منطقۀ چیزی را محدود کند|||[حمل‏ونقل دریایی، علوم نظامی] ۳. مسافتی که خودرو با بیشترین بار خود بتواند با استفاده از سوختی که در مخزن دارد طی کند.

برد عملیاتی

فاصله‌ای که یک وسیلۀ زمینی، همراه با محموله، با استفاده از سوخت مخزن یا مخازن خود می‌تواند برود و بازگردد.

میدان تیر

عرصه‌ای ترتیب‌یافته و مجهز به برخی ادوات برای تمرین تیراندازی.

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

گستره صوتی

طیف کامل صدای یک ساز یا صدای انسان،‌ از بم‌ترین تا زیرترین نغمه|||متـ . گستره 4.

ویکی پدیا

برد

در ریاضیات، برد یک تابع برابر با مجموعه تمام خروجی‌های تابع است.
اگر تابع را به عنوان مجموعه‌ای از زوج‌های مرتب در نظر بگیریم، آنگاه مجموعهٔ تمام مؤلفه‌های دوم آن را برد تابع گویند.

دامنه

در دانش آمار دامنه (به انگلیسی: Range) اختلاف بین بزرگترین داده و کوچکترین داده در یک توزیع مشخص، دامنه آن توزیع نام دارد.

محدوده صوتی

محدوده صوتی یا منطقه صوتی، مجموعه اصواتیست که هر ساز موسیقی توانائی تولید آن را دارد.
به گفته دیگر مجموعه اصواتی که در محدوده بین زیرترین و بم‌ترین صدائی که هر ساز می‌تواند تولید کند.

توزیع جامعه

توزیع جامعه یا توزیع جمعیت (به انگلیسی: Population distribution) در آمار به توزیع تمام مشاهدات امکان پذیر را گویند.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

علوم تربیتی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

شیمی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

دیکشنری لغات عمومی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.