دیکشنری تخصصی ایرانیان

random error

دیکشنری تخصصی برق

نقشه برداری

خطای تصادفی

خطایی که منشأ نامشخص داشته باشد و تأثیر آن بر تک‏تک اندازه‏گیری‌ها تابع قانون خاصی نباشد.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.